Wypożyczalnia płyt szalunkowych RAJSZAL

Technologia

Deskowanie STAL-Form jest deskowaniem drobnowymiarowym przystosowanym do ręcznego montażu i demontażu (masa najcięższego elementu nie przekracza 60 kg). Deskowanie STAL-Form może być również przestawione na miejsce następnego użycia przy pomocy dźwigu. Poszycie płyt formujących i dźwigarów wykonane jest z blachy stalowej. Deskowanie STAL-Form może być stosowane w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym do wykonania:
- ścian prostych, pochyłych i zakrzywionych betonowanych jednoetapowo i wieloetapowo
- słupów
- stropów
- belek
- murów oporowych
- kanałów z tuneli
- zapór
- doków
- innych monolitycznych budowli

Deskowania STAL-Form stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występuje duża różnorodność form budowlanych przy jednoczesnej, małej ich powtarzalności oraz tam, gdzie nie jest wymagana wysoka gładkość powierzchni betonu. W wyjątkowych przypadkach można uzyskać wymaganą gładkość powierzchni przez zeszlifowanie nadlewów betonu występujšcych na złączeniach płyt. Deskowanie STAL-Form może być stosowane przy parciu betonu do 25 kPa.
W zaprojektowanym deskowaniu występuje minimalna ilość drobnych części. Wszystkie części łączące (zaciski, łączniki) zaprojektowano dla prostego i szybkiego montażu.
Trwałość elementów deskowania STAL-Form odpowiada 200 - 300 krotnemu ich użyciu. Deskowania STAL-Form mogš być scalone w zespoły wielkowymiarowe wraz z deskowaniami typu AW.
Płyty, ściągi, dźwigary i rusztowania podporowe należy dobierać w sposób umożliwiajšcy maksymalne wykorzystanie ich wytrzymałości.
Przestrzeganie tego warunku już w fazie projektowania pozwala na ekonomiczne stosowanie sprzętu. Każda budowa monolityczna powinna być poprzedzona projektem technologiczno-organizacyjnym, który powinien zawierać projekt zadeskowania. Projekt ten powinien składać się z planów zadeskowań poszczególnych działek roboczych i specyfikacji elementów składowych deskowań.
Instrukcja obsługi

© 2009 Konrad Raszewski